Transport drogowy towarów

Mianem transportu drogowego określa się prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej, która polega na świadczenia usługi przewozu osób lub towarów. W obecnych czasach transport drogowy towarów opiera się na zdobyczach motoryzacji, co pozwala na powszechny przewóz dóbr w stosunkowo krótkim czasie. W naszym kraju transport jest regulowany przez Ustawę o transporcie drogowy z 2001 roku. Ten dokument przedstawia przepisy dotyczące przewozu. Jakie są rodzaje transportu drogowego? Nie trudno się domyślić, że chodzi o przewóz wykonywany na terenie danego kraju. A zatem miejsce odbioru towarów oraz planowana trasa przewozu i punkt dostarczenia bezwzględnie muszą znajdować się na terytorium naszego kraju. Ponadto wszystkie pojazdy wykorzystywane do przewozu powinny być zarejestrowane w Polsce. Towary bez opakowań nie mogą być przewożone, dlatego na czas transportu należy je w odpowiedni sposób zapakować. Z kolei towary, których się nie pakuje mogą być przewożone bezpośrednio w skrzyni ładunkowej pojazdu albo w kontenerze, Z kolei materiały płynne przewozi się w cysternach. W nich można przewozić substancje ciekłe, granulaty oraz niektóre materiały sproszkowane. Cysternę powinniśmy napełniać cysternę zgodnie z instrukcją producenta. Podczas jazdy cysterna powinna być napełniona w co najmniej dwudziestu procentach. Towary powinny być tak rozmieszczone i zabezpieczone w pojeździe, aby nie zmieniały swojego położenia podczas jazdy. Ładunek można zabezpieczyć przed przemieszczaniem się za pomocą pasów, regulowanych podpór, przesuwnych przegród, poduszek powietrznych oraz przez zastosowanie materiałów antypoślizgowych. Podczas załadunku towarów powinno się ściśle przestrzegać zakazów ładowania, a po zawiezieniu rozładunku. Z kolei podczas jazdy należy dostosować prędkość jazdy do warunków panujących na drodze. Jeśli nawierzchnia jezdni jest niekorzystna i ładunek zostaje narażony na wstrząsy, prędkość powinna być ograniczona. Tak samo ruszanie i hamowanie pojazdu, którym przewozimy ładunek powinno być bardzo łagodne.

napisz odpowiedź

Komentarz

Podpis

Adres e-mail

Strona WWW

sześć + dziewięć =